ਬੱਸੀ ਬੋਲਿਆ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ

ਅੱਜ ਖਬਰ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ 7 ਵਾਰੀ ਫਾਇਲ ਲਾਈ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ | ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਓਹਨਾ ਨੇ ਅਗਿਓ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ | ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋ ਓਹਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਓਹਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਏ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ |

ਫਿਰ ਜਦੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਸਿਆ | ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਹਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਗਲਬਾਤ ਨਹੀ ਬਣੀ ਤੁਸੀ ਬਣਾ ਦਿਓ | ਫਿਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਜੀ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਓ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਣਕੇ | ਫਿਰ ਓਹਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੈ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਥੇ ਜਦੋ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ |

ਜਦੋ ਉਸਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਇਆ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਪੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੁੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਧੋਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਪੋਚੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ | ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਦੀਆ ਵੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਤੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਵੇ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ |

ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨੂ ਕਿਸੇ ਰਿਸੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜਲ ਪੰਪ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ | ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇਹ ਓਸਤੁ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਿਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲ ਇਸਦਾ ਇਕ ਗੀਤ ਆਇਆ ਜਿਸ ਚ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਵਿਚ ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਓਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਧੋਂਦਾ ਸੀ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਹਵਾ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਓਹਨਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇ ਦੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਲਗਦਾ ਤੇ ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ | ਗੀਤਕਾਰ ਇਹ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ | ਇਹ ਜਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸੀ ਓਦੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਪੂਛ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *