ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੋਈ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਤਾਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਗੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ |

ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕਦਮ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿਚ ਸੀ | ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੂਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ |ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਲਈ ਸੀ | ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਡੀਓ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਛ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ | ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਹਿ-ਰਾ-ਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ |

ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਉਣ | ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹਨ | ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਅਠੀ ਪੈਰੀ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਜਰੂਰ ਥੋੜੀ ਕ-ਮਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਈ ਹੈ | ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦ-ਰ-ਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋ-ਰਚ-ਰ ਤੋਂ | ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆ ਵਿਚਾਰ ਚ ਨਾ ਪਵੋ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ | ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ | ਸੁਣੋ ਇਹ ਆਡੀਓ

ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੋਈ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਤਾਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਗੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ |

ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕਦਮ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿਚ ਸੀ | ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੂਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ |ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਲਈ ਸੀ | ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਡੀਓ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਛ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ | ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਹਿ-ਰਾ-ਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ |

ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਉਣ | ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹਨ | ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਅਠੀ ਪੈਰੀ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਜਰੂਰ ਥੋੜੀ ਕ-ਮਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਈ ਹੈ | ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦ-ਰ-ਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋ-ਰਚ-ਰ ਤੋਂ | ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆ ਵਿਚਾਰ ਚ ਨਾ ਪਵੋ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ | ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ | ਸੁਣੋ ਇਹ ਆਡੀਓ

ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਸ਼ ਦਿਨਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡਿਆ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰ-ਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰ-ਦਾ-ਰਕੁਸ਼ੀ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ-ਖ-ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਲਿਆ | ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੀਡਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਵਿ-ਗਾ-ੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿ-ਸਤਾ-ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੀਡਿਆ ਗ਼-ਲ-ਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪੋ-ਗੰਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਗਾਇਬ ਹਨ | ਪਰ ਹੱਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ | ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਏਨਾ ਗਿਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ |

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਧਰ ਮੀਡਿਆ ਖਬਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਚੋ ਗਾਇਬ | ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰ ਪੁ-ਲਿ-ਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿ-ਫ-ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ | ਕਲ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁ-ਲਿ-ਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਓਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |

ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਸੰਨੀ ਮਾਲਟਨ

ਸੰਨੀ ਮਾਲਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜੋੜੀਨੇ ਪੁਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਹਿ-ਲ-ਕਾ ਮਚਾ-ਇ-ਆ ਸੀ | ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਕ ਰੱਖ ਦਿਤੇ ਸੀ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਉਸਨੇ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ |

ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ |ਅਜੇ ਫਿਰ ਸੰਨੀ ਮਾਲਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਕ ਭਾ-ਵੁ-ਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਏਥੇ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਰਾ ਮੈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ |

ਤੂੰ ਇਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ | ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦੁੱ-ਖ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਭਾਵੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਚੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ |

ਆਮ ਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ |ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਓਹਨਾ ਦੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ |

ਸਿੱਧੂ ਮੂ-ਸੇਵਾ-ਲਾ ਨੂੰ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ |ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਤਾ ਓਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾ ਬਸ ਸਾਨੂ ਰਬ ਤੇ ਇਕ ਆਸ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ |

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ,ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਨਾਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਮ ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ | ਓਹਨਾ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ | ਜਿਸਤੋ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਤਰਕਾਰ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ | ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਓਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ | ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸੀ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੀਡਿਆ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |

ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ | ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਨੇਰਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ |ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਝੰਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਲਾਲ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ |ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਚੂਮਬਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ |

ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਜਿਵੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ | ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ | ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੈ | ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ | ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ

ਧੋਨੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਧੋਨੀ ਤਿੰਨ ਆਈਸੀਸੀ ਟਰਾਫੀਆਂ (2007 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, 2011 ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ 2013 ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ) ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਪਤਾਨ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧੋਨੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਧੋਨੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧੋਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਧੋਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਕਸ਼ੀ ਧੋਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ‘ਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਤਾ ਮੇਕੋਨ, ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਰਾਂਚੀ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮਹਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ. ਜਦਕਿ ਸਾਕਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਧੋਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧੋਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ।2007 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਨੀ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਧੋਨੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਨੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ‘ਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੀਵਾ ਧੋਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੀਵਾ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ‘ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ IPL 2023 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ,ਪ੍ਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਭੈਣ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫੇਅਰ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ‘ਚ ਬੱਝ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸਲ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਪੌਸ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ‘ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਚਿੰਗ ਡਰੈੱਸ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੋਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ”ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੱਚ ਹਨ?” ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ‘ਚ ਹਨ।

ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਿ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾ-ਲਾ-ਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਭ ਦੀ ਨਜਰ ਓਹਨਾ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ |ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੂਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ |ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁ-ਲਿ-ਸ ਦੇ ਫੌ-ਜੀ ਦਸਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ | ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ-ਖ-ਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ |

ਕਲ ਨੂੰ AG ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅ-ਮ੍ਰਿਤ-ਪਾ-ਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫ-ੜ-ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਨ | ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿ-ਆ-ਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱ-ਕ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਓਦੋ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਓਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਧਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਓਹਨਾ ਨੇ ਤਾਰੀਕ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ | ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹ ਜਾ ਨਹੀਂ |

ਓਹਨਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ | ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਏਨੇ ਵਡੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਮੈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ | ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹਾਂ | ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਵਈਆ ਸਾਨੂ ਗ੍ਰਿ-ਫਤਾ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦ-ਭਾ-ਗਾ ਸੀ | ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈ-ਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ | ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿ ਕਿ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਭ ਦੀ ਨਜਰ ਓਹਨਾ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੂਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ-ਖ-ਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ |

ਕਲ ਨੂੰ AG ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅ-ਮ੍ਰਿਤ-ਪਾ-ਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫ-ੜ-ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਨ | ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਓਦੋ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਓਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੂਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਦੀ ਨੇਪਾਲ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਦੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਕਦੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਸ ਰਹੇ ਸਨ | ਪਰ ਅਜੇ ਅਚਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਸਨ |

ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ | ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁ-ਲਿ-ਸ ਅਪ-ਰੇਸ਼-ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿ-ਫ-ਤਾ-ਰੀ ਇਸ ਜਗਾਹ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾ-ਲਾ-ਤ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਤਾ ਹੁਣ ਕੁੱਛ ਸਮੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਦੇਖੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਛ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਮੇੰਟ੍ਸ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਥੋਂ ਬਣ ਗਈ | ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ |

ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਇਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਜਦੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਆ-ਨ-ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਉਹ ਕਦੀ ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਅਮ੍ਰਿ-ਤ-ਪਾ-ਲ ਤੇ ਨਿ-ਸ਼ਾ-ਨੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਮ੍ਰਿ-ਤ-ਪਾ-ਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁ-ਲਿ-ਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ |

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਿਉਕਿ ਇਕਦਮ ਹੀ ਰੀਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣਨਾ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ |ਲੋਕ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜੋ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |ਦੇਖੋ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ